جامع ترین وبلاگ آلودگی های شغلی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

مهمترين عامل بيماري زا در کارگران کفاش ، تماس با حلال هاي آلي موجود در چسبها و مواد

پاك كننده است.در گذشته از بنزن در چسب ها و حلال ها استفاده مي شد ولي امروزه از مواد

 ديگري مانند تولوئن ، گزيلن ، ان هگزان ، متيل بوتيل كتون استفاده مي شود.


 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

آرایشگران

 

سایر مشاغل با مواجهه زیاد با آمین هایآروماتیک سرطان زا و یا رنگهای نیتروژن دار با پایه آمین های سرطان زا


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

رنگرزان صنایع نساجی و چرم سازی

نقاشان و لعاب کاران


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
 

آمین های آروماتیک و سرطان مثانه درکسانیکه با رنگهای نیتروژن دار و کلرانت ها کار می کنند

 

لازم به تأکید است که تنها رنگ های نیتروژن داري که

حلال در آب باشند، می توانند در موجود زنده تبدیل به

آمین های آروماتیک گردند.

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
کم خونی آپلاستیک شغلی در چین طی یک دورة هشت ماهه در یک کارخانة کفش سازی در چین چهارمورد کم خونی آپلاستیک از بین 211 کارگر شاغل گزارش شد. علت احتمالی آن مواجهه با بنزن بود که غلظت آن به چند صد برابر حد مجاز بین المللی م یرسید. براي جایگزینی بنزن از حلال دیگری استفاده شد و از آن ببعد مورد جدیدی از بیماری گزارش نگردید. روتریگز
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

حفاظت کارگران در برابر تشعشع ماوراء بنفش

کارگران در مشاغل مختلف در معرض تشعشع ماوراء

بنفش از طریق نور خورشید یا منابع مصنوعی همچون

قوس جوشکاری و منابع نوری خاص، قرار می گیرند.

اگرچه استفاده از لباس و عینک مخصوص در محیط های

کاری بسته متداول است ولی از چنین وسایل حفاظت

فردی معمولاً در محیط های سرباز استفاده نمی شود.

بنابراین کارگرانی که در محیط های باز کار می کنند، در

معرض خطر مواجهه با اشعة ماوراء بنفش و آثار سوء آن

بر روی پوست و چشم خود قرار دارند. میزان اثرگذاری

این عامل بر روی پوست کاملاً بستگی به شرائط آب و

هوایی و شدت حساسیت فرد به اشعه ماوراء بنفش دارد.

البته این موضوع درمورد چشم ها صدق نکرده و کلیة

افراد از هر نوع نژادی نسبت به آب مروارید و سایر

عوارض چشمی اشعة ماوراء بنفش حساس مي باشند.

روشهای مختلفی برای کاهش مواجهه با نور ماوراء

بنفش خورشید وجود دارد. استفاده از وسایل حفاظتی

باید ضمن کفایت، با نوع کار فرد انطباق داشته و جلوی

کارآیی او را نگیرد یا مخاطرة بیشتری را ایجاد ننماید.

درختان بطور طبیعی ایجاد سایه کرده و درصورت نیاز

می توان از سایبان یا سازه های موقتی برای ایجاد سایه

در محیط های کاری دسته جمعی استفاده نمود.

از آنجایی که برآورد میزان خطر مواجهه با اشعة

ماوراء بنفش برای هر کس و در هر روز مقدور نیست،

شاخص جهانی ماوراء بنفش خورشیدی ) UVI ( بعنوان

معياري مشترک ابداع شده است. مؤسسات بهداشتی

و مدیران صنايع م یتوانند از این شاخص برای مقایسة

میزان تشعشع ماوراء بنفش خورشیدی در روزهای

مختلف و محاسبة میزان خطر کارگران در محیط های

سرباز استفاده کنند. چتر آفتابي صرفاً براي حفاظت از

قسمت هايي از بدن كه توسط لباس پوشانده نم يشوند،

توصيه مي گردد. در اینصورت، برخلاف پوشش لباس،

نم یتوان تعیین نمود که کدام قسمت های بدن فرد در

پوشش چتر آفتابی قرار نگرفته اند.

برای کاهش مواجهة کارگران با اشعة ماوراء بنفش نیاز

به تدوین دستورالعمل آسان می باشد. برای تهیه چنین

دستورالعمل اجرایی کارگران، جهت پیشگیری از مواجهه

با اشعة ماوراء بنفش، سازمان بهداشت جهانی اقدام به

عقد قرارداد با یک گروه کاری در کمیسیون بین المللی

حفاظت در برابر تشعشعات غیر یونیزان ) )ICNIRP

نموده که نتیجة آن بصورت کتابچه تا انتهای سالجاری

انتشار خواهد یافت. در این کتاب اطلاعاتی پیرامون موارد

زیر آمده است:

مواجهة شغلی با اشعه ماوراء بنفش خورشیدی

مواجهة شغلی با منابع مصنوعی اشعه ماوراء بنفش

ارزیابی میزان خطر برای سلامتی براساس مطالعات

انسانی

حد مجاز و استانداردهای ایمنی مواجهه شغلی

اقدامات حفاظتی با روشهای مهندسی و مدیریتی

مراقبت سلامتی

آموزش و اطلاع رسانی به کارگران.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد مباحث این مقاله می

توانید به آدرس هاي زیر مراجعه کنید:

www.who.int/phe

www.icnirp.org

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

متفرقه

بررسی های بعمل آمده بر روی کارگران ذوب فلز در

دانمارک و فرانسه حاکی از افزایش خطر سرطان مثانه

می باشند.

در کارگرانی که در معرض مواجهه با انفجارهای دی

نیتروتولوئن بوده اند نیز افزایش خطر سرطان مثانه

گزارش شده است.

گوستاوسن و همکاران افزایش خطر سرطان مثانه را در

5266 کارگر دودکش پاک کن سوئدی گزارش کرد هاند که

اين موضوع بعداً در پیگیری های علمی به اثبات رسید

CI 95% 1/31-4/22( و 47 / .)SIR 2

در مورد نقش نفت و صنایع مرتبط با آن در ایجاد سرطان

مثانه، بررسی های مختلفی صورت گرفته است. تا زمان

حاضر نتایج این بررسی ها قطعی نبوده است.

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

هیدروکربن های کلرینه

سه مطالعة گسترده در خشکشویی های آمریکا نشان

دادند که مرگ و میر سرطان مثانه در آنها بین 7/ 1 تا 3

برابر بیشتر از عام مردم است.

معدنچیان زغال سنگ

مطالعات متعدد مورد شاهدی بر روی معدنچیان زغال

سنگ که در بیمارستانهای شهر نیویورک درمان شده

اند، همچنین در نواحی چارلیروی و لیژة بلژیک، مناطق

مجاور معادن زغال سنگ فرانسه و ناحیة رور در آلمان

نشان دادند که خطر سرطان مثانه در این افراد بیشتر

است.

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

مواجهه متوسط با مواد حاصل از احتراق نظیر قیرکاری و آسفالتکاري

مطالعات زیادی بر روی محیط های کاری دارای مواجهه

با قیر یا مشتقات آن انجام گرفته است. در این اماکن

کاری، غلظت محصولات حاصل از احتراق بمراتب کمتر

از اجاق های زغال سنگی یا اتاق احتراق کارخانجات

الکترولیز سودربرگ می باشد. با اینحال افزایش خطر

سرطان مثانه در این مشاغل نیز گزارش شده است.

هاموند و همکاران افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان

مثانه درکارگران ایزولاسیون پشت بام را با بیش از

20 سال سابقة کاری در آمریکا گزارش کرد هاند ) 68 / 1

ratio و 72 / 7/ O/E 13 ( که علت احتمالی آن مواجهه

زیاد با محصولات قیر برای پوشش سقف منازل

بوده است. این گزارش با نتایج یک مطالعة جدید نيز

همخوان است. قیر و مشتقات آن دارای هیدروکربن های

آروماتیک چند حلقه ای بوده و برخی از محصولات آن

مقادیر جزئی از آمین های آروماتیک سرطان زا نیز

دارند.

از آنجایی که قیر و محصولات آن اثر سرطان زایی بر

مثانه انسان دارند، انجام یک مطالعه بر روی بزرگترین

کارخانه شیمیایی فرآوری قیر در اروپا جالب بنظرمی

رسد. از بین 568 کارگر مرد مبتلا به علائم پوستی

مواجهه با قیر، در 20 نفر بدخیمی مثانه مشاهده شد.

13

مواجهه کم با مواد حاصل از احتراق

رانندگان حرفه ای، مکانیک ها و یکسری دیگر از مشاغل

هستند که با گازهای متصاعد شده از موتورهای احتراقی

در تما ساند. هنوز مشخص نشده که آیا مواجهه با گازهای

حاصل از احتراق، عامل خطر مهمی برای سرطان مثانه

در انسان بحساب مي آيد یا خیر؟

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

 

آمین های آروماتیک و سرطان مثانه در

کسانیکه با رنگهای نیتروژن دارو کلرانت ها کار می کنند

لازم به تأکید است که تنها رنگ های نیتروژن داري که

حلال در آب باشند، می توانند در موجود زنده تبدیل به

آمین های آروماتیک گردند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

تولید 4 کلرو او تولئیدن و کلردی میفرم

آمین آروماتیک دیگری که به شدت سرطان زا است،

عبارتست از 4 کلرو او تولئیدن که در گذشته از آن

برای تولید کلردی میفرم استفاده می شد. اولین کسی

که ازدیاد خطر سرطان مثانه را در این رابطه گزارش و

منتشر نمود، استاسیک بود. در مطالعات مختلف بعدی که

انجام گرفت، افزایش خطر سرطان مثانه در اثر این عامل

شیمیایی مابین - 90 38 برابر گزارش گردید

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

بنزیدین و تولید رنگ

در گذشته بنزیدین کاربرد گسترده ای در صنایع

رنگسازی داشت. در آلمان طبق گزارش سال 1991 از

بین 331 کارگر مبتلا به سرطان مثانه 92 نفر آنها از

سال 1967 به بعد در معرض مواجهه با بنزیدین قرار

داشته اند.

در مطالعه ای که بی و همکارانش در چین بر روی 2000

نفر کارگر انجام دادند، مشخص شد که شانس ابتلاء به

سرطان مثانة شغلی 30 برابراست. در مطالعة دیگری در

همان کشور نشان داده شد که در مواجهات شدید شغلی

این احتمال به 75 برابر می رسد.

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

آمینوبی فنیل

اين ماده، آمین آروماتیک سرطا نزای دیگری است که

قبلاً در صنایع لاستیک سازی استفاده می شد. ملیک

و همکاران در مطالعه ای بر روی 171 کارگر شاغل در

بخش تولید 4 آمینوبی فنیل موفق شدند تا 19 مورد را

کشف نمایند. نکتة قابل توجه آنستکه 5 مورد از 19 بیمار

کشف شده، کسانی بودند که برای دورة زمانی کمتر از 2

سال در معرض مواجهه با اين ماده قرار داشت هاند.

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

بتانفتالآمین و صنایع لاستیک

مادة بتانفتالآمین که در گذشته بعنوان آنتی اکسیدان

کاربرد فراوانی در صنایع لاستیک داشت، امروزه در

اکثر کشورها ممنوع شده است. تأثیر بسیار زیاد سرطان

زایی این ماده در انسان، اولين بار توسط مطالعة کیس

و همکاران به اثبات رسید. وی نشان داد که مواجهه با

بتانفتالآمین درکارگران انگلیسی، 200 برابر احتمال ابتلاء

به سرطان مثانه را در آنها افزایش داده است.

براساس بزرگترین مطالعه ای که در صنایع لاستیک

سازی انجام یافته است، سرطان مثانه شغلی همچنان در

کارگران سابق این صنایع موضوع مهمی به شمار می

آید. در این مطالعة کوهورت که بر روی بیش از 11000

کارگر انجام یافت، افزایش میزان مرگ و میر استاندارد

SMR( ( برای سرطان مثانه در بخش "انبار داری و

جابجایی" به میزان ) 551 - 93 % 253 ؛ CI 95

SMR ( و در بخش "کارگری عمومی" به میزان )- 279 92

159SMR ؛ CI 95% ( مشاهده گردید

[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

سرطان مثانه چیست؟

سرطان مثانه، دومین سرطان شایع دستگاه ادراری می‌باشد که از کل سرطان‌های موجود، حدود 7 درصد از سرطان‌های مردان و همچنین 2 درصد از سرطان‌های زنان را تشکیل می‌دهد. 65 سالگی سن متوسط ابتلا به این نوع سرطان می‌باشد.


علت ایجاد‌کننده سرطان مثانه کدام است؟

علت ایجاد کننده سرطان مثانه در 35- 15درصد از مردان تماس‌های شغلی می‌باشد.

همچنین در 6-1 درصد زنان نیز تماس‌های شغلی باعث بوجود آمدن سرطان مثانه می‌شود.

افرادی که شغلشان به عنوان مثال در ارتباط با صنایع چرم می‌باشد یا کارگرانی که با موادی مثل رنگ، بنزین، مواد چاپ و مواد شیمیایی سر و کار دارند، بیشتر در معرض خطر می‌باشند.

یکی دیگر از علت‌های ایجاد کننده سرطان مثانه استفاده از داروهایی مانند سیکلوفسفامید و شیرین کننده‌های مصنوعی است. عفونت و سنگ مثانه نیز خطر بدخیمی مثانه را افزایش می‌دهند. قابل ذکر است که سیگار عامل 50 درصد تومورهای مثانه می‌باشد.


علایم سرطان مثانه کدام است؟

شایع‌ترین علامت سرطان مثانه وجود خون در ادرار(هماچوری) می‌باشد ...


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
شرایط کار در فرانسه بسیار بدتر از گذشته شده است و خطر در معرض مواد سرطان زا قرار گرفتن نیروی کار بیش از پیش. به علاوه در این کشور خودکشی به خاطر مشکلات شغلی نیز افزایش یافته است.
«آنی تبا- مونی» جامعه شناس و مدیر تحقیقات موسسه ملی تحقیقاتی سلامت و پزشکی فرانسه (Inselm) و نویسنده کتاب «کار می تواند سلامتی شما را از بین ببرد» در مقاله زیر که در شماره ماه آگوست سال ۲۰۰۷ ماهنامه «لوموند دیپلماتیک» به چاپ رسیده به این موضوع پرداخته است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

در صنعت آهن و فولاد مقادير زيادي گاز در كوره‌هاي انفجاري، تبديل كننده و كوره‌هاي كك توليد مي‌شود. بعد از زدودن غبارها، اين گازها به عنوان سوخت در بعضي از دستگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌دهند و گاهي نيز از آن‌ها به عنوان ماده خام در صنايع شيميايي استفاده مي‌كنند. اين گازها شامل مقادير زيادي مونوكسيدكربن هستند (گاز كوره‌هاي انفجاري 22 تا 30 درصد، گاز كوره‌هاي كك 5 تا 10 درصد، گاز كوره‌هاي مبدل 68 تا 70 درصد مونوكسيدكربن دارد).

بعضي مواقع مونوكسيدكربن از بالا يا دبنه كوره‌هاي انفجاري يا از لوله‌هاي گاز موجود در داخل كارخانه نشت مي‌كند و باعث مسموميت حاد مي‌شود. در بيشتر موارد مسموميت حاد با اين گاز، هنگام كار كردن در اطراف كوره‌هاي انفجاري و به خصوص هنگام تعميرات به وجود مي‌آيد. در بقيه موارد نيز مسموميت هنگام كار در اطراف اجاق‌هاي داغ، گشت در اطراف بدنه كوره‌ها براي بازديد، در هنگام كار در نزديك رأس كوره و يا آزاد شدن گاز بر اثر انفجار در نزديك گودال خاكسترها و ترك بدنه كوره (به علت كوبيدن به آن) به وجود مي‌آيد. همچنين ممكن است مسموميت به علت آزاد شدن گاز از شيرهاي آب‌بند يا ديگ‌هاي مسدود، در كارگاه‌هاي فولادسازي يا دستگاه‌هاي نورد، اطاق ديگ‌هاي بخار، هواكش‌ها، در اثر نشت، باقي‌ماندن گاز در رسوب دهنده‌هاي الكترواستاتيك و همچنين بستن ناگهاني ماشين‌هاي دمنده و بستن شيرهاي لوله رخ دهد.

قرار گرفتن در معرض گرما

در هنگام تهيه آهن (كار جلوي كوره‌هاي انفجاري)، ساخت فولاد، تهيه شمش و ريخته‌گري‌هاي پي‌درپي (كار در مقابل كوره)، تهيه كك (كار در مقابل و بالاي كوره) همه موجب فرسايش و تماس با حرارت زياداست. لذا گرمازدگي يك موضوع عادي است، به خصوص در فصل گرم سال، انقباض‌هاي عضلاني به علت كم شدن نمك به دليل تعريق زياد بسيار شايع است.

 

غبار

در بسياري از فرآيندهاي توليد آهن و فولاد، غبار زيادي توليد مي‌شود، به خصوص در فرآيند توليد خاكستر، در جلوي كوره‌هاي انفجاري و كوره‌هاي فولاد و تهيه شمش فولاد، غبارهاي ناشي از سنگ آهن يا فلزات آهني به سرعت باعث فيبروز ريه نمي‌شوند و پنوموكونيوز نيز شايع نيست. چنين تصور مي‌شود كه برخي سرطان‌هاي ريوي بر اثر مواد سرطان‌زاي موجود در بعضي دودها به وجود مي‌آيد. دوده‌هاي غليظي كه در هنگام استفاده از اكسيژن در كوره‌هاي باز ايجاد مي‌شود، ممكن است بر روي راننده جرثقيل‌ها به خصوص تأثير بگذارد.

كارگراني كه به فرش‌كردن كوره‌هاي انفجاري و كوره‌هاي فولادسازي يا آجر نسوز (حاوي 80 درصد سيليس) اشتغال دارند، در معرض خطر «سيليكوزيس» هستند. پاتيل‌ها نيز با آجر نسوز پوشانده شده‌اند و غالباً بايد آن‌ها را تعمير كرد. البته بايد به خاطر داشت كه سيليكاي موجود در آجرهاي مقاوم بيشتر از شكل سيليكات است كه باعث سليكوزيس نمي‌شود ولي نمي‌تواند موجب «پنوموكونيوزيس» بشود. گاهي كارگران ممكن است در معرض دودهاي غليظ ابر مانند قرار گيرند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
گداختن مساز اعواملیست که در ارتباط با شغل جوشکاری میباشد.

دود » جوشکاری مخلوطی از ذرات بسیار ریز ( فیوم ) و گازها می باشد . بسیاری از مواد موجود در دود جوشکاری مثل کروم ، نیکل ، آرسنیک ، آزبست ، منگنز ، سیلیس ، بریلیوم ، کادمیوم ، اکسیدهای نیتروژن ، فسژن ، اکرولئین، ترکیبات فلوراید، مونوکسیدکربن ، کبالت، مس ، سرب ، ازن ، سلنیم  و روی بسیار سمی می باشند .
معمولاً گازها و فیوم های جوشکاری از منابع زیر تولید می شوند :
- ماده اصلی یا فلز اصلی تحت جوشکاری یا ماده پرکننده مورد استفاده
- پوشش ها و رنگ های روی فلز تحت جوشکاری یا پوشش الکترودها
- گازهای مورد مصرف حاصله از سیلندرها
- واکنش های شیمیایی که در اثر نور ماوراء بنفش حاصله از قوس الکتریکی و گرما ایجاد می شوند .
- فرایند و مواد مصرفی مورد استفاده
- آلودگیهای موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاک کننده وگریس زدا
نام بردن از تمامی اثرات سوء بهداشتی در اثر جوشکاری بسیار مشکل می باشد ، زیرا ممکن است فیوم ها حاوی چندین نوع ماده مضر باشند ( بسته به عواملی که در بالا بدانها اشاره شد ) . هریک از ترکیبات موجود در گاز یا دود جوشکاری می توانند یک بخش خاص از بدن فرد را تحت تاثیر قرار دهند مثل ریه ها – قلب – کلیه ها و سیستم عصب مرکزی. با وجود این که کلیه جوشکاران در معرض خطر قرار دارند ، ولی افراد سیگاری دچار آسیب های شدیدتری می گردند . تماس با گازهای جوشکاری اثرات کوتاه مدت یا بلند مدت بر سلامتی افراد دارد که می توان آنها را به صورت زیر شرح داد :


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
 

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U وعدد اتمِی آن 92 می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین، سمی، فلزی، رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره ای می باشد به گروه آستیندها تعلق داشته و ایزوتوپ 235 آن برای سوخت راکتورهای هسته ای وسلاحهای هسته ای استفاده می شود. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز درصخره ها، خاک، آب، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می شود.

اورانیوم ممکن است که درطریق تنفس یا بلع و یا در موارد استثنایی از طریق شکافی روی پوست وارد بدن شود. اورانیوم توسط پوست جذب نمی شود و ذرات آلفای ساطع شده از این عنصر نمی تواند به پوست نفوذ کند. بنابراین اورانیومی که خارج از بدن باشد نمی تواند به اندازه اورانیوم داخل بدن مضر و خطرناک باشد. اگر اورانیوم به بدن وارد شود ممکن است موجب سرطان شده یا به کلیه ها آسیب برساند.

تمام ترکیبات اورانیوم سمی و رادیو اکتیو هستند. سمی بودن این عنصر می تواند کشنده باشد. در مقادیر بسیار کم خاصیت سمی بودن این عنصر به کلیه آسیب می رساند. خواص رادیو اکتیوی این عنصر نیز سیستماتیک و نظام مند است. در کل ترکیبات اورانیوم به سختی جذب روده و ریه میشوند و خطرات رادیولوژیکی آن باقی می ماند. فلز خالص اورانیوم نیز خطر آتش سوزی به همراه دارد.

فرد ممکن است با تنفس غبار اورانیو م در هوا یا خوردن و آشامیدن آب و غذا در معرض این عنصر قرار بگیرد. البته بیشتر این عمل از طریق خوردن آب و غذا صورت می گیرد. جذب روزانه اورانیوم در غذا 0.07 تا 1.1 میکروگرم می باشد. مقدار اورانیوم درهوا معمولا بسیار ناچیز است. افرادی که در کنار تاسیسات هسته ای دولت و یا معادن استخراج اورانیوم زندگی می کنند بیشتر در معرض این عنصر قرار می گیرند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
بريليوم، كادميوم، آلومینیوم وكروم و همچنین چند عنصر دیگر که در ادامه بحث خواهد شد، از عوامل اصلی ایجاد بیماری های تنفسی در جوشکاری میباشند.

به همین دلیل لازم دانستیم به سم شناسی شغل جوشکاری بپردازیم (ادامه مطلب)

گازهایی که در حین جوشکاری تولید میشوند (ادامه مطلب)

پیشگیریها (ادامه مطلب)


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
امروزه به علت اثر سمي تري اکسيد آرسنيک As2O3 و تري هيدريد يا ارسنيد هيدروژن AsH3 توليد آن محدود شده است و مقدار 70 تا 300 ميلي گرم تري اکسيد آرسنيک بر حسب شرايط فيزيکي و مقاومت افراد ، مي تواند کشنده باشد و در صورت عدم دسترسي به مراکز پزشکي مرگ بيمار بين 12 تا 48 ساعت قطعي است .
قرارگرفتن به مدت کم ( بين 2-24 ساعت ) در مکاني که آلودگي در حدppm 3 باشد ، باعث ايجاد مسموميت با علائم سردرد ، سر گيجه ، دل درد ، تهوع ، بي اشتهايي ، يرقان و کم خوني مي شود .

منابع آلودگي :
•زهاب معادن فلزي متروک
•تشويه کانه هاي سولفيدي حاوي آرسنيک
•زهابهاي حاصل از فعاليتهاي معدن كاري و فرآوري
•سنگها و سدهاي باطله آلوده به آرسنيک
•سوزاندن زغالهاي غني از آرسنيک

بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض آرسنيك :
•آرسنيک و تعداد زيادي از مواد مركب آن سم هاي قوي هستند و با از بين بردن سيستم گوارشي باعث سرطان و يا مرگ مي شوند.
•کراتوسيز
•سرطان پوست
•سرطان بيضه و مثانه
•سرطان ريه
•قانقاريا
•فشار خون
•بيماريهاي قلبي
•هضم مقادير بالاي آرسنيک کشنده است.

علائم ناشي از آلودگي به عنصر ارسنيک :


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

بررسی وضعیت دخانیات در محل کار

یکی از مشکل‌های اداره‌ها و کارخانه‌ها، وجود افراد سیگاری است. این افراد با پایمال کردن حقوق دیگران، به‌طور ناخواسته همکاران‌شان را در معرض دود سیگار قرارمی‌دهند. این فرآیند را «سیگار کشیدن غیرفعال» می‌نامند. سیگارکشیدن غیرفعال در خانه‌ها و مکان‌های دیگر نیز رایج است.

با توجه به این‌که دود سیگار در محیط، باعث کاهش تمرکز و دقت افراد می‌شود، این موضوع باید مورد توجه رئیسان اداره‌ها و کارفرمایان قراربگیرد، چراکه وجود فرد سیگاری باعث اختلال در عملکرد تمامی کارمندان و کارگران شده و کمیت و کیفیت و ایمنی کار را زیر سؤال می‌برد. در هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا و هر 5/2 دقیقه یک نفر در ایران به علت مصرف دخانیات جان‌شان را از دست می‌دهند. چه تعداد از آنان را متخصصان تشکیل می‌دهند؟ این موضوع تا چه اندازه به زیر ساخت‌های اقتصادی لطمه می‌زند؟ این‌ها نکته‌هایی هستند که باید مورد توجه قرارگیرند.

 

سیگار و مواد سمی محیط کار

دود سیگار و عامل‌های بالقوه‌ی خطرساز در محیط کار، یکی از مبحث‌های عمده در موضوع دخانیات می‌باشد، به‌گونه‌ای که بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌های شغلی، با کنترل سیگار، تا حد زیادی قابل پیش‌گیری هستند.

سیگار در ابتلای کارگران به بیماری‌های مزمن شغلی مانند: برونشیت، پنوموکونیوز، بیماری‌های فیبروزدهنده‌ی نسج ریه و آسم کمک کرده و پیشرفت آن‌‌ها را سریع‌تر می‌کند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
رادون یک گاز رادیواکتیو و بی‌اثر شیمیایی است که به طور طبیعی بوجود می‌آید. این گاز هیچ بو، رنگ و طعمی ندارد. رادون از تجزیه رادیو اکتیو طبیعی اورانیوم تولید می‌شود که در سنگها و خاک یافت می‌شود. گاز رادون در آب هم یافت می‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، رادون به سادگی از زمین وارد هوا می‌شود که در آنجا در میان فرآورده‌های تخریبی فرار موسوم به بازمانده‌های رادون متلاشی می‌شود. بازمانده‌های رادون در حین تجزیه، ذرات رادیواکتیو آنها منتشر می‌کنند و به بخارات، غبار و سایر ذرات در هوا ملحق می‌شوند.

گاز رادون با بروز سرطان ریه ارتباط دارد ( در ادامه مطلب)

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
نیکل یک فلز سفید نقره‌ای است که به‌خوبی جلا می‌گیرد. از گروه آهن‌ها است که سخت و قابل انعطاف بوده ، هادی جریان الکتریسیته می‌باشد و به‌راحتی با گوگرد و آرسنیک ترکیب می‌شود.

با توجه به اینکه نیکل ، دوام زیادی در هوا داشته ، اکسیده نمی‌شود، برای تولید سکه‌های پول فلز کاری برنج و آهن و همچنین برای ساخت ابزار آلات شیمیایی در آلیاژهای خاص مانند نقره آلمانی کاربرد دارد و معمولا با کبالت همراه هست که هر دوی آنها در آهن‌های شهاب سنگی یافت می‌شوند. نیکل برای آلیاژهایی که بوجود می‌آورد، بسیار با ارزش می‌باشد.

معمولترین حالت اکسیداسیون نیکل ، 2+ است و این در حالی است که نیکل 3+ و 1+ نیز به‌ندرت مشاهده می‌شوند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

آنچه  همگان باید در باره سرطان بدانند  :

سرطان از مهمترین علل مرگ ومیر در جهان وسومین علت مرگ در ایران است . که روند آن رو به رشد می باشد .بر طبق پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 موارد جدید ابتلا به سرطان به 15 میلیون نفر خواهد رسید .بيش از 12 نوع سرطان در ارتباط با عوامل محيطي و شغلي هستند.
بررسي ها نشان مي دهد 5-1 درصد از موارد مرگ سرطان مربوط به آلودگي هوا و 8-2 درصد وابسته به عوامل شغلي هستند. اما نکته امید وار کننده این است که بسیاری از سرطانها اگر به موقع تشخیص داده شوند قابل درمان می باشند .

مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان : در ادامه مطلب

سرطانهای شغلی  مهم : در ادامه مطلب

ويــــــــــژگيهاي سرطانهاي شغلي : در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
روش های کنترل و مقابله با استرس شغلی

استرس واژه آشنايي در روزگار ماست. روزگاري که شتاب، سراسيمگي، مشغله فراوان، کم تحرکي، اخبار ناخوشايند، بيماري ها و امراض مختلف انسان ها را احاطه و آن ها را اسير خود کرده است.

استرس به مفهوم احساس سراسيمگي و اضطراب شديد که به از دست دادن اعتماد به نفس، تحريک پذيري، کاهش توانايي هاي فردي و لذت نبردن از زندگي منجر شود تمامي ابعاد زندگي انسان را درگير مي کند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

شغل و سرطان

شغل و سرطان

سرطان ريه : سرطان ريه در اثر مواجهه با عوامل خطر ساز شغلي و محيطي نظير مواجهه با رادون ، نيكل ، كروم و ارسنيك و ... بوجود مي آيد. تأثير برخي از اين مواد به همراه استفاده سيگار بسيار افزايش مي يابد.  شيوع سرطان شغلي در گرو ه هاي  شغلي ذيل ديده مي شود :

*‌ شيوع سرطان ريه در مشاغلي كه احتمال مصرف سيگار يا دود سيگار بيشتر  است نظير پيش خدمت هاي رستوران ها،‌رانندگان ،‌كارگران راه و ساختمان ،نگهبانان،صندوقدارها ،كافه دار ها بالاتر است.

* معدنچيان ، كارگران چيت سازي كه از رشته هاي اسبست استفاده مي كنند بيشتر است . عايق كار ها و كارگران كشتي سازي در معر خطر بيشتري هستند .حدود 4 % تمام سرطان هاي ريه مربوط به مواجهه با اسبست است . دوره  كمون بيماري 20 سال است و بيماري حتي با مواجهه هاي شديد و كوتاه نيز ايجاد مي شود.

* در كارگران كارخانجات نساجي كه در مواجهه با ماده اي معدني به نام كريزوتايل هستند ، ميزان سرطان بالاست .

*مواجهه با رادون باعث افزايش خطر سرطان ريه مي شود(گاز رادون از متلاشي شدن اورانيوم طبيعي موجود در زمين به وجود

 مي آيد. رادون از صخره هاي معادن اورانيوم به داخل فضاي معادن منتشر مي شود .)

* كارگران نقاش ،لاستيك سازي ها و كارگراني را كه در تهيه و توليد آسفالت و قير كار مي كنند را در معرض خطر سرطان قرار مي دهد .

* كارگراني كه در معرض تماس با حشره كش ها ي حاوي آرسنيك قرار دارند در معرض خطر سرطان هستند .

* كارگران كارخانجات توليد و احياء آلومينيم

* كارگران ذوب مس و افرادي كه با توليد حشره كش هاي حاوي آرسنيك سر و كار دارند.

 

* كارگران صنايع توليد كروم و آليا‍‍ژ هاي آن

* كارگران معادن استخراج نيكل در معرض خطر ابتلا به سرطان ريه و بيني هستند.

* كارگران قسمت توليد آلياژ هاي بريليوم و صنايع هوا فضا به دليل تماس با بريليوم ، در ذوب كاران كادميوم و ساير فلزات ، باطريساز ها ،

كارگران توليد پلاستيك و رنگ ها .

* كارگرانيكه در توليد باكتر كش ها ، آفت كش ها و حلالها فعاليت دارند .

براي پيشگيري از بروز سرطان ريه در اين افراد چه اقداماتي مي توان انجام داد ؟

در پيشگيري هدف نهايي پرهيز  كامل از مواجهه با عامل ايجاد سرطان است . مؤثر ترين روش كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان ريه ، رعايت اصول پيشگيري اوليه است كه شامل شناسايي عوامل موجود در محيط كار ، رعايت دقيق استاندارد هاي محيط كار و آموزش كارگران مي باشد .

چون سيگار مهمترين عامل ايجاد سرطان ريه است ، بايستي كارگران را به ترك سيگار تشويق نمود.

پيشگيري ثانويه  و انجام معاينات دوره اي كارگران توسط پزشك اقدام مؤثر بعدي است .انجام راديو گرافي قفسه سينه و آزمايش خلط در تشخيص كمك كننده خواهد بود . اما متأ سفانه تشخيص زودرس نيز در بهبود پيشرفت بيماري تأ ثير زيادي ندارد و بايد از ابتدا پيشگيري شود.

** سرطا ن حفره بيني و سينوسها : بروز اين نوع سرطان بسيار نادر است  و در كارگران با سن كمتر از 50 سال شايع نيست و ميزان بروز آن با افزايش سن بيشتر مي شود . اين سرطان در كارگراني كه در مواجهه با گرد و غبار چوب نظير كارگران صنايع ساخت وسايل چوبي منزل بويژه ساخت صندلي هاي چوبي بيشتر ديده مي شود . و با علائم خشك شدن مخاط بيني ،‌انسداد و خونريزي كم و متناوب بيني همراه مي باشد . دوره ي كمون بيماري 20 تا 30 سال مي باشد . فرد مبتلا اغلب از اشكال در سينوس شكايت دارد و قبل از تشخيص معمولا بيمار به مدت طولاني و بطور نامناسب  از آنتي بيوتيك ها استفاده مي كند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
سیلیس یا اکسید سیلیسیم با فرمول شیمیایی SiO2 فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است. سیلیس در طبیعت به‌صورت آزاد و یا به‌صورت ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد.[۱]

بیماری مرتبط: سیلیکوزیس 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]
 

 سرطان ريه

خطرنسبي جمعيت (به درصد) 13- 3/6

عوامل ایجاد کننده ی سرطان ریه مرتبط با شغل:

آزبست

آزبست (به انگلیسی: Asbestos) نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منیزیوم و سیلیسیوم است که بیشتر در طبیعت به صورت الیاف معدنی و سنگ یافت می‌شود. این مواد به خاطر مقاومت زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به عنوان مواد نسوز بکار می‌روند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ آذین صالحی نژاد ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سرطان شغلی 4 تا 20 درصد از موارد سرطانی را تشکیل می دهد. این نوع سرطان گروه های خاصی از جامعه را بیشتر درگیر نموده
و برخلاف بسیاری از مخاطرات ناشی از روش زندگی، مخاطرات شغلی سرطان معمولاً غیر ارادی می باشند. سرطان شغلی کاملاً
قابل پیشیگری بوده و مداخلات در سطح محیط های کاری می توانند جان میلیون ها نفر را در سال حفظ نمایند.
علت سرطان شغلی مواجهه با عوامل سرطان زا در محیط کاری می باشد. در حال حاضر مواجهة شغلی، نوع اولیة مواجهه انسان
با بیش از نیمی از انواع و گروه های مواد شیمیایی و ترکیبات مربوط به آنها در محیط کارتلقی می شود که این مواد توسط آژانس
بین المللی پژوهش در سرطان ) IARC ( بعنوان عوامل سرطان زا طبق هبندي شده اند. برخي از صنايع و حرف بعنوان مشاغل پرخطر
براي سرطان شغلي شناخت ه شده اند. بین برخی از عوامل سرطان زای شغلی و عوامل مربوط به شیوة زندگی، اثر تقویتی و تشدید
کننده وجود دارد، بطور مثال احتمال بروز سرطان ریه ناشی از مواجهة شغلی با آزبست درکارگرانی که سیگار می کشند، بیشتر
است.
آرشيو مطالب
امکانات وب

قالب میهن بلاگ download وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین